Konstnärer i vår samling

Efter att Kalmar konstmuseum öppnats ansåg många i konstföreningen att man skulle samla på nyare konst. Man ville bygga upp en stark samling med lokala konstnärer som Nils Kreuger. Samtidigt var det uttalat att det lokala inte fick vara ett självändamål. För närvarande är inte ens 20 procent av de representerade konstnärerna kvinnor. På det sättet är också samlingen en historisk mätsticka som visar på den mansdominerade konstvärlden genom de senaste hundra åren.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö