Samlingen på Kalmar konstmuseum

Det började 1917 med en gåva från en av Kalmars stora borgare. Jean Jeansson ville gärna skänka ett antal tavlor till eftervärlden, men såg ingen lämplig mottagare för donationen. För att lösa problemet bildades Kalmar konstförening som genom åren haft mycket skiftande tankar kring vad som ska köpas in och accepteras som donationer. Här i databasen hittar du alla verk som Kalmar konstförening äger och den information vi har om dem. Det är en spretig samling. På många sätt säger luckorna lika mycket om det sekel som snart gått – och hur synen på konst och samlande förändras under tiden.
Det här är en testversion av vår konstdatabas. Du kan själv söka en konstnär eller utifrån valfria sökord. Kontakta oss gärna om det är något som inte verkar fungera eller som ser underligt ut. Välkommen!

Sök konstnär

Sök i databasenKontakta oss

En allmän samling kan självfallet aldrig bli färdig. På senare år har det blivit mycket ovanligt att privatpersoner donerar konst till museer. Däremot har kostnaderna för förvaring, vård, försäkringar, konservering och arkivering stigit kraftigt. För Kalmar konstförening har det här till slut kommit att betyda att mycket få nyanskaffningar kan ske. Sedan 1979 har Kalmar konstmuseum som drivs av konstföreningen ett offentligt finansierat uppdrag som länsmuseum. Det är dock fortsatt Kalmar konstförening som äger samlingen som presenteras här.